Je or functioneert al een tijdje. Maar haal je wel het optimale uit de leden? Wordt ieders talent zo goed mogelijk ontwikkeld binnen de ambities die je met elkaar hebt?

Bij het doorontwikkelen van or-leden gaat het om de combinatie van rolontwikkeling, competentieontwikkeling en ambitie. Op deze drie vlakken willen we je graag ondersteunen. Hiervoor bieden we je een pakket aan dat start met een inventarisatie van de al aanwezige competenties. Op basis hiervan wordt een ontwikkelplan samengesteld, met een aantal maatwerktrainingen waarmee de ondernemingsraad de volgende stap in zijn ontwikkeling kan zetten.

WAT HOUDT HET PAKKET IN?

COMPETENTIESCAN EN ONTWIKKELPLAN
Op basis van een online competentiescan van de or wordt een ontwikkelplan samengesteld met een voorstel voor twee maatwerktrainingen.

MAATWERKTRAINING INVULLING VAN HET ONTWIKKELPLAN
De in het ontwikkelplan voorgestelde maatwerktrainingen worden in twee eendaagse trainingen aan de or aangeboden. Het programma voor de trainingen wordt in nauw overleg met de or samengesteld

WEBSITE WOR IN DE PRAKTIJK
De basis van elke handeling van een ondernemingsraad is de WOR. Maar hoe geef je dat vorm? De website WOR in de praktijk geeft handen en voeten aan de wet: Wanneer valt een besluit van een bestuurder onder het instemmingsrecht? Hoe ver reikt de ontslagbescherming voor or-leden? Hoe zit het met het tussentijds invullen van vacatures? Zo maar een paar vragen waarvoor een or kan komen te staan. Op WOR in de praktijk verder de volledige wettekst met nadere uitleg, praktijkinformatie en jurisprudentie.

TOOLKIT MEDEZEGGENSCHAP
Deze toolkit biedt ondernemingsraadsleden en hun commissies praktische ondersteuning bij het uitvoeren van hun dagelijkse OR-werk. De opzet van de Toolkit sluit aan bij de dynamiek van de dagelijkse praktijk met praktijkinformatie, modellen, checklists, formulieren, plannen van aanpak, begrippen en links.

OR MAGAZINE
Hét tijdschrift voor leden van ondernemingsraden en andere vormen van medezeggenschap: inspirerend, informatief, opiniërend, betrokken en betrouwbaar!

PRAKTIJKBOEK ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Ondersteunt werknemers, ondernemingsraden en VGW(M)-commissies bij hun inzet voor betere arbeidsomstandigheden. Een praktisch en toegankelijk boek over de klassieke arbothema’s als arbobeleid, machineveiligheid, geluid en gevaarlijke stoffen, maar ook nieuwere thema’s zoals pesten, duurzame inzetbaarheid, het nieuwe werken en verantwoord ondernemen. Uiteraard ook de meest actuele tekst van de Arbowet, voorbeelddocumenten en handige adressen en websites. Bovendien een uitgebreide arbogereedschapskist met een groot aantal checklists voor de arbopraktijk.