De rol van de ondernemingsraad bij de Wet arbeidsmarkt in balans

Wat moet u als lid van de ondernemingsraad weten over de WAB?

 

Als lid van de ondernemingsraad bent u bij uitstek in staat op invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming binnen uw onderneming. Hiertoe heeft de ondernemingsraad adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en natuurlijk ook het recht op informatie. De ondernemingsraad dient in principe alle informatie te ontvangen die nodig is om zijn taken uit te oefenen. In deze whitepaper leest u onder andere:

  • Wat er is veranderd;
  • Waarom de WAB relevant is voor de ondernemingsraad; 
  • Tips voor de ondernemingsraad;

Download de gratis whitepaper. 

 

 

De whitepaper wordt u aangeboden door: